Wij gebruiken cookies om de ervaring bij itslearning.nl persoonlijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies

5 misvattingen over blended learning

Blended learning verandert in veel klaslokalen de rol van docenten en leerlingen, maar het is ook een trendy modewoord in het onderwijs geworden. Dat niet alleen, de term blended learning leidt bij velen tot verwarring en verkeerde interpretaties. Om aan te geven wat blended learning in ieder geval níet is, zetten we de belangrijkste 5 misvattingen op een rij.

1. Blended learning is leren op afstand

Het is zeker niet zo dat docenten en leerlingen elkaar bij blended learning niet hoeven te ontmoeten. Het gaat om de mix. Wel is het zo dat fysieke klaslokalen minder relevant worden. Leerlingen en docenten krijgen op het juiste moment toegang tot de juiste informatie, die ze vervolgens met elkaar kunnen bediscussiëren. Dat kan overal zijn. In de klas geeft de docent instructie aan kleine groepen leerlingen en speelt hij in op hun persoonlijke behoeften. Ook dan kan het voor bepaalde groepen leerlingen voldoende zijn hun kennis via online middelen uit te breiden. Bij blended learning gaat het uiteindelijk om de mix tussen het leren via technologie en via meer traditionele lesmethoden.

2. Door blended learning hebben docenten en leerlingen geen interactie

Blended learning draait om de juiste balans tussen online en reguliere lestijd. Docenten hebben dus ruim voldoende tijd voor persoonlijke interactie met hun leerlingen en hebben waar nodig voldoende mogelijkheden om individuele ondersteuning te bieden. Met online informatie kunnen leerlingen zich inlezen, waarna docenten in de klas dieper op de materie kunnen ingaan en bijvoorbeeld aansluiting kunnen vinden op het dagelijks leven van leerlingen. Leerlingen ‘spreken’ de digitale taal en het zou dus een gemiste kans zijn daar niet in mee te gaan.

Online leeromgevingen geven leerlingen de kans hun gedachten te delen - publiek of privé richting de docent. Vaak is het voor een leerling zelfs prettiger om een docent te benaderen via een blended learning platform dan door zijn hand in de klas op te steken. Het is dan ook belangrijk de juiste tools te gebruiken. Kies een platform dat docenten bijvoorbeeld de mogelijkheid biedt om directe feedback van leerlingen te ontvangen. Er zijn diverse digitale leeromgevingen – zoals itslearning - beschikbaar die perfect zijn afgestemd op het bieden van blended learning.

3. Blended learning vervangt docenten

Het succes van blended learning is en blijft absoluut afhankelijk van goede docenten. Zij moeten passend en boeiend lesmateriaal selecteren, leerlingen begeleiden, hun vooruitgang meten en waar nodig lessen aanpassen. Technologie kan nooit de plaats een goede docent innemen. Blended learning is simpelweg het aanpassen van hun rol. Docenten geven niet alleen les, maar bieden ook een omgeving waarin leerlingen invloed krijgen op hun leerproces en ervaring kunnen opdoen die ze nodig hebben om ook de rest van hun leven te blijven leren.

4. Blended learning is simpelweg meer video’s gebruiken

Weer mis! Blended learning gaat over zoveel meer dan alleen het tonen van video's tijdens de les of het gebruiken van andere technologische toepassingen. Docenten deden dat immers al jaren voordat blended learning in opmars kwam. Blended learning betekent het zinvol gebruiken van technologie om leerlingen te triggeren vragen te stellen, dieper in de materie te graven, samen te werken met anderen en conclusies te vormen. Docenten moeten dus informatie verzamelen uit verschillende bronnen – van regulier lesmateriaal tot lezingen van experts op YouTube en op internet gepubliceerde teksten en oefeningen. Door het gebruik van blended learning en onderwijstechnologie krijgen leerlingen meer mogelijkheden om kennis te nemen van de lesinhoud en leren ze in een omgeving die het beste aansluit op hun persoonlijke leervoorkeuren.

5. Lesmateriaal is bij blended learning niet uitdagend genoeg

Hoe kan online lesmateriaal net zo interessant en boeiend zijn als een les die gegeven wordt door een docent? Traditionele modellen veranderen en blended learning neemt het beste van beide werelden. Het daagt leerlingen uit kritisch na te denken, wat meestal niet gebeurt als lesstof opgedreund wordt in de klas.

Leerlingen die leren via blended learning geven zelfs aan dat ze zich méér uitgedaagd voelen en bovendien meer betrokken zijn bij hun leerproces. Leerlingen nemen meer initiatief om iets te leren en nemen minder een afwachtende houding aan om te horen wat de docent allemaal te vertellen heeft. Zelfs na school zetten leerlingen discussies voort, waardoor ze van elkaar blijven leren en de lesstof verder doorgronden. Blended learning helpt leerlingen niet alleen zich meer verbonden te voelen met het leerproces, het leert ze ook belangrijke vaardigheden zoals zelfmotivatie, samenwerken en nieuwsgierig zijn.

Meer weten over blended learning?

Nu deze misvattingen over blended learning uit de weg geruimd zijn kunnen we focussen op de vele mogelijkheden die blended learning wél biedt voor het onderwijs. Download de gratis whitepaper The Blended Classroom en leer meer!

Download whitepaper

Whitepapers Brochure Contact