Wij gebruiken cookies om de ervaring bij itslearning.nl persoonlijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies

De kip of het ei? De schoolleiding erbij.

Het onderwijssucces van leerlingen is gebaat bij differentiëren en daartoe zijn sterke teams en goed leiderschap van belang …. Het punt is wel dat niet alle teams sterk zijn en de school als werkomgeving niet per definitie het gedifferentieerd leren van leerlingen en leraren faciliteert. Kunnen we dit kip en ei verhaal oplossen met een digitaal leerplatform? Dan hebben leidinggevenden zich te realiseren dat er meerdere doelen gediend zijn met de implementatie en zich ook voor in te spannen, niet alleen vooraf maar ook tijdens implementatie. 

In deze keynote wil Femke Geijsel ons prikkelen met de idee dat het in gebruik nemen van een digitaal leerplatform gezien kan worden als een verlengstuk van het onderwijskundig leiderschap. Het is een onderwijskundige beleidskeuze, waaruit intenties en verwachtingen spreken. Het gaat om leidinggeven aan al het leren in de school waarbij visie en praktijk elkaar gaan raken en er concrete doelen worden geformuleerd. En daarbij is het belangrijk om ook de reflectie op de praktijken te organiseren, door bijvoorbeeld in contact te zijn met partners en ontwikkelingen buiten de school. Het organiseren van leidinggeven aan leren…. daartoe valt er ook voor de schoolleiding vaak nog wel iets te leren. 

Femke Geijsel zal ingaan op onderzoek naar duurzame onderwijsvernieuwing en de rol van netwerken binnen en buiten de school. Ze gaat in op uitdagingen die de schoolleiding kan aangaan om ervoor te zorgen dat professionele betrokkenheid een succesvolle weg vindt.

Femke Geijsel

Femke Geijsel is hoogleraar Onderwijskunde, in het bijzonder onderwijsleiderschap aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van NSO-CNA Leiderschapsacademie. Ze heeft haar sporen verdiend met wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek naar leiderschap in het onderwijs, innovatief vermogen van scholen, professioneel leren van leraren, burgerschap en schoolontwikkeling.

Whitepapers Brochure Contact