Wij gebruiken cookies om de ervaring bij itslearning.nl persoonlijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies

In 9 stappen naar projectgestuurd onderwijs

Door volledig met projectgestuurd onderwijs te werken, is een high school in de Amerikaanse staat Texas al jaren uiterst succesvol. Van alle leerlingen slaagt maar liefst 98% voor de eindexamens! Dit succes is vooral te danken aan het feit dat de school leerlingen motiveert zelf op onderzoek uit te gaan. Bovendien is de aanpak consistent, waardoor deze voor ieder onderwerp en project gelijk is. Maar hoe werkt het nu precies?

In 9 stappen naar projectgestuurd onderwijs

Een voorbeeld uit de praktijk

Docenten van de vakken Engels en Geschiedenis hebben samen een drie weken durend project opgezet dat is gebaseerd op het populaire boek The Hunger Games. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere de wereldwijde crisis voor de Tweede Wereldoorlog, de opkomst van het totalitarisme en de morele dilemma's waarmee wereldleiders op dat moment werden geconfronteerd. Leerlingen moesten parallellen trekken met de fictieve thema's in het boek. Net als ieder ander project op de school werd ook dit project opgezet via de volgende negen stappen.

1. Bepaal beoordelingscriteria

Elk project begint met het vaststellen van de beoordelingscriteria in de vorm van een rubric. Voor ieder project moeten de leerlingen zelf ook kunnen aangeven wat deze beoordelingscriteria zijn. De eindbeoordeling van elk project bestaat er altijd uit dat leerlingen hun beheersing van de lesstof aantonen.

  • Voorbeeld: Bij het Hunger Games project bestond de beoordeling eruit dat leerlingen moesten begrijpen hoe de wereldwijde depressie is ontstaan, hoe overheden erop reageerden, hoe het totalitarisme opkwam en wie de belangrijkste wereldleiders waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast moesten leerlingen op basis van fictieboeken morele dilemma's tussen culturen kunnen analyseren, complexe conclusies kunnen trekken op basis van literatuur en een persoonlijk verhaal schrijven.

2. Werk met ‘kritische vrienden’

Zowel leerlingen als docenten vragen en krijgen feedback van ‘kritische vrienden’. Voordat docenten een project starten, houden ze een sessie met collega's om feedback op het project te vragen. Leerlingen vragen hun ‘kritische vrienden’ om feedback op hun opdrachten die standaard begint met “Ik vind het goed dat...” en “Ik vraag me af...” waarna suggesties voor verbetering volgen.

  • Voorbeeld: In het Hunger Games project hielden de docenten een sessie met collega’s om te bepalen hoe zij Engels en Geschiedenis goed konden integreren. Zo ontstond bijvoorbeeld het idee om leerlingen - net zoals in het boek – in districten en een hoofdstad te verdelen om fictieve en historische scenario’s beter te simuleren.

3. Organiseer een startbijeenkomst

Docenten starten ieder nieuw project met een gezamenlijke bijeenkomst om de leerlingen te betrekken en om belangrijke zaken toe te lichten (bijvoorbeeld de betrokken personen, gebeurtenissen en terminologie). Leerlingen krijgen zo alvast een idee van wat ze straks moeten weten.

  • Voorbeeld: Het Hunger Games project startte met een speciale aflevering van een ‘journaal’ waarin termen zoals totalitarisme, wereldwijde depressie en Tweede Wereldoorlog waren verwerkt. Voor een aantal leerlingen waren enkele van deze termen al bekend, maar de meeste van hen kenden de samenhang nog niet.

4. Werk met een need-to-know lijst

Leerlingen geven zelf aan welke begrippen uit het thema belangrijk zijn en welke kernwoorden de gehele klas na afloop van het project moet kennen. Deze lijst wordt aan het begin van het project samengevoegd, in de digitale leeromgeving geplaatst en gedurende het project kunnen leerlingen deze groepslijst voor zichzelf aanvullen.

5. Communiceer de rubric

De rubric met beoordelingscriteria die aan het begin is gemaakt, zet de standaard voor elk project en geeft aan hoe de resultaten worden beoordeeld. De rubric wordt bij de start van het project gepubliceerd in de digitale leeromgeving, zodat leerlingen exact weten aan welke doelen ze moeten werken.

6. Laat een groepscontract opstellen

Individuele verantwoordelijkheid is een essentieel onderdeel van succesvol projectgestuurd onderwijs. Elk projectteam schrijft daarom een contract dat duidelijk aangeeft wat de rollen, verantwoordelijkheden en bijdragen van de verschillende teamleden zijn. Leerlingen kunnen zelfs worden ‘ontslagen’ als ze hun deel van de overeenkomst niet nakomen - en moeten het project verder alleen uitvoeren. In de praktijk blijkt dat de groepscontracten ervoor zorgen dat iedere leerling zijn verantwoordelijkheid binnen het project erg serieus neemt en dat de samenwerking in de groep verbetert.

7. Stimuleer onderzoek en samenwerking

Nadat het project is gestart, is het aan de leerlingen om samen te werken en te bepalen hoe ze de benodigde kennis vergaren. Docenten kunnen workshops geven om leerlingen te ondersteunen. Om het leerproces te versterken, kunnen leerlingen dat ook voor elkaar doen.

  • Voorbeeld: Tijdens het Hunger Games project organiseerden leerlingen online discussies over morele dilemma’s op basis van fictieve of werkelijke gebeurtenissen. Ze gaven ook workshops over totalitaire en andere wereldleiders tijdens de Tweede Wereldoorlog.

8. Zorg voor continue evaluatie en aanpassing

Gedurende het gehele project geven en ontvangen docenten en leerlingen feedback, waarna ze dingen kunnen aanpassen. Docenten houden de voortgang in het oog met behulp van de digitale leeromgeving om ervoor te zorgen dat er geen leerlingen zijn die achter raken. Waar nodig kunnen docenten bijvoorbeeld meer workshops of oefeningen toevoegen.

9. Gebruik presentaties als onderdeel van de eindbeoordeling

Het geven van een presentatie is een goede manier om het geleerde met anderen te delen. Zo wordt de eindbeoordeling gebaseerd op de inhoud, maar ook op verbale communicatie, spreken in het openbaar en andere belangrijke vaardigheden. Doordat leerlingen continu feedback krijgen, zouden ze bij het geven van de presentatie al moeten weten welke eindbeoordeling ze krijgen voor het project.

  • Voorbeeld: Voor de eindbeoordeling van het Hunger Games project moesten leerlingen een presentatie geven voor publiek. De presentatie moest gaan over een moreel dilemma van mensen die de concentratiekampen hadden overleefd en over de morele beslissingen van wereldleiders die de aanloop vormden voor de aanval op Pearl Harbor. Ze moesten een multimediale presentatie maken, waardoor ze meteen werkten aan hun ICT-vaardigheden.

Projectgestuurd onderwijs met een ELO

De innovatieve digitale leeromgeving van itslearning maakt het mogelijk om projectgestuurd onderwijs te geven. In een veilige omgeving werken leerlingen samen in hun eigen online projectruimte, waardoor iedereen altijd overal bij kan en de docent tegelijkertijd het overzicht houdt. Neem contact met ons op voor meer informatie over projectgestuurd onderwijs met itslearning.

Contact

> Lees het voorbeeld van een docent die Minecraft en projecten in itslearning gebruikt om Wiskunde leuker te maken.

> Meer praktische informatie over Projecten in itslearning.

Whitepapers Brochure Contact