Wij gebruiken cookies om de ervaring bij itslearning.nl persoonlijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies

iPads en itslearning - de combinatie voor gepersonaliseerd leren bij Groene Hart Rijnwoude

Het Groene Hart Rijnwoude (GHR) heeft de ambitie om de beste school van Nederland te worden. Afgelopen schooljaar zijn alle eerste klassen gestart met iPads, en om de ontwikkeling van de leerlingen naar een hoger plan te tillen gaat de school vanaf komend jaar starten met het itslearning leerplatform.

André Hol, Locatiedirecteur GHR, vertelt: “Als school moet je ambitieus zijn vind ik. De directe instructie - het frontaal lesgeven - is bij ons op school kwalitatief al erg goed. Tegenwoordig zijn er echter ook andere speerpunten die belangrijk zijn voor goed onderwijs, zoals docenten, leerlingen én ouders inzicht geven in het leerproces, onderwijs op maat aanbieden door differentiatie, en een hoge motivatie door leerlingen eigenaarschap te geven over hun eigen leren. We zijn op zoek gegaan naar een kapstok waaronder aan alle speerpunten gewerkt kan worden en dan is het itslearning leerplatform de perfecte oplossing.”

Digitaal lesmateriaal op maat voor iedere leerling

Aangezien GHR een kleine school is met een zeer breed instroompunt (vmbo-bk t/m havo), moeten de docenten op alle niveaus kunnen lesgeven. Binnen één les wordt iedere leerling op maat bediend met lesmateriaal afgestemd op zijn eigen niveau en tempo. Docenten gebruiken lesmateriaal uit veel verschillende bronnen; traditionele methodes uit boeken, digitaal via Directe Toegang en VO-content, maar er wordt ook veel zelf ontwikkeld. “We wilden docenten een plek geven om deze uiteenlopende bronnen te centraliseren, waarbij het belangrijk is dat het zo laagdrempelig mogelijk is om het materiaal te delen met andere docenten en met leerlingen. Leerlingen moeten alles onder handbereik hebben”, aldus André Hol.

itslearning echt gericht op leerprocessen

“Er bestaan diverse platforms die al gevuld zijn met materiaal van de uitgever waaraan ze gekoppeld zijn; deze zijn vele malen duurder dan itslearning, waardoor we afstand zouden moeten nemen van onze huidige methodes om zo’n platform te bekostigen. Itslearning heeft als voordeel dat iedere docent zelf kan bepalen welk materiaal hij of zij wil delen met de leerlingen”, aldus André Hol. “Daarnaast zijn er systemen, zoals Magister, die gericht zijn op administratie en deze bieden geen mogelijkheden om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. Het winnen van de CODiE award voor gepersonaliseerd leren onderstreept dat itslearning als marktleider een goed online leerplatform aanbiedt dat echt gericht is op leerprocessen.”

iPads geen hebbeding maar onderwijsmiddel

In het kader van eerder genoemde speerpunten heeft de school in 2013 iPads geïntroduceerd in leerjaar 1. Zowel de iPads als itslearning worden niet gezien als slechts een tool, maar worden professioneel ingezet als onderwijsmiddel. “Als je één op één onderwijs wil geven moet je niet vastzitten aan een computer waarvan er maar een paar in de mediatheek staan,” aldus André Hol, “je moet 24/7 toegang hebben en direct in de klas actief kunnen zijn. Ik ben van mening dat als je echt goed een leerplatform wil invoeren, dat je ook mobiele devices moet gebruiken. En dan moet het leerplatform met volledige functionaliteit werken op alle devices.”

Ouders willen leerproces meemaken

GHR wil het voor leerlingen én ouders mogelijk maken dat zij inzicht krijgen in de ontwikkeling. Niet alleen door het toekennen van cijfers, maar ook door bijvoorbeeld beheersingsniveaus te gebruiken in de vorm van rubrics. André Hol licht toe: “Onze school heeft een vrij actieve ouderraad. Zij gaven aan dat ze niet alleen het huiswerk en de cijfers van hun kind willen zien, maar ze willen het hele leerproces meemaken. Zeker in combinatie met het iPadonderwijs dat we aanbieden kiezen ouders er specifiek voor om hun kind bij GHR onderwijs te laten volgen. Dus de ouders zijn ook erg blij met deze ontwikkeling.”

Positief over invoering

De komende drie jaar wordt het gebruik van itslearning gefaseerd verder uitgebouwd naar leerjaar 2, 3 en 4. Docenten en beheerders zullen een training volgen om de mogelijkheden van itslearning te ontdekken. André Hol is zeer positief over het aankomende traject: “Ik heb er zin in. Ik kijk er enorm naar uit om dit traject te implementeren en uiteindelijk in 2017 onze doelstellingen te hebben behaald. Deze positiviteit is gebaseerd op het vertrouwen richting de betrokken docenten (in welke rol dan ook) om dit traject met beide handen beet te pakken.”

 

Over Groene Hart Rijnwoude

Groene Hart Rijnwoude is onderdeel van de SCOPE scholengroep. Het is een kleine vestiging binnen CSG Groene Hart met ruim 350 leerlingen en 35 personeelsleden. Op deze vestiging wordt onderwijs gegeven op vmbo-bk (leerjaar 1-2), vmbo-tl (leerjaar 1-4) en havo (leerjaar 1-3) niveau. Leerlingen kennen elkaar en kennen alle docenten, waardoor ze zich thuis voelen en hun betrokkenheid bij de locatie groot is. Het contact tussen ouders en school verloopt soepel. Bij de laatste schoolinspectie kwam de inspecteur tot een zeer positief rapport over deze locatie. Voor meer informatie: www.groenehartscholen.nl/rijnwoude.

Over itslearning

itslearning is een marktleider op het gebied van online leeromgevingen met miljoenen gebruikers over de gehele wereld. De missie van itslearning is scholen - van basis tot hoger onderwijs - te helpen bij het verwezenlijken van hun onderwijsambities vanuit het motto 'a passion for teaching'. Het itslearning leerplatform, een krachtige en betrouwbare SaaS-oplossing, neemt hier letterlijk en figuurlijk een centrale rol bij in. Voor scholen betekent dit dat men gegarandeerd is van een up-to-date digitale leeromgeving die altijd en overal via internet beschikbaar is zonder zorgen over hardware, software en beheer. Voor meer informatie: www.itslearning.nl/leerplatform.

Whitepapers Brochure Contact