Wij gebruiken cookies om de ervaring bij itslearning.nl persoonlijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies

Maak uw school ICT-bekwaam in 5 stappen

Aantrekkelijk en effectief onderwijs vraagt om een correcte inzet van ICT. Dat is eenvoudig gezegd, maar het vergt veel van scholen - en vooral van docenten en ander onderwijspersoneel. Bestuurders en managers moeten een voorbeeldfunctie vervullen en faciliteiten, steun en hulpmiddelen bieden. Docenten moeten daarnaast vaardig zijn in het gebruik van ICT. Feitelijk vraagt het dus een complete cultuuromslag om als onderwijsinstelling ‘ICT-bekwaam’ te worden. In vijf stappen kunt u die omslag maken.

Vaardigheid van docenten en medewerkers

De inzet van ICT werkt alleen met vaardige docenten en (onderwijsondersteunende) medewerkers. Welke kennis, vaardigheden en houding hebben zij daarvoor nodig? Om hier antwoord op te geven, ontwikkelde Kennisnet samen met saMBO-ICT het ‘Kader ICT-bekwaamheid’. Landelijk is vastgesteld dat docenten enkele basisvaardigheden moeten beheersen. Ze moeten apparaten, software en toepassingen kunnen gebruiken en kunnen omgaan met digitale communicatiemiddelen. Daarnaast moeten ze online kunnen participeren in sociale netwerken en hun weg kunnen vinden op internet. Naast deze basisvaardigheden zijn drie kerntaken beschreven: 

  • kader ict bekwaamheidPedagogisch didactisch handelen. Docenten moeten kunnen beoordelen wanneer ICT meerwaarde biedt op het gebied van leerinhoud, pedagogiek en didactiek.
  • Werken in de schoolcontext. Docenten moeten de ICT-systemen gebruiken waarvoor hun school gekozen heeft voor het organiseren van hun werk én voor het communiceren met leerlingen, collega’s en ouders.
  • Professionele ontwikkeling. Docenten moeten hun vakbekwaamheid ontwikkelen met behulp van ICT en bijvoorbeeld actuele informatie online kunnen vinden.

Hoe bereikt u deze doelen?

Om als school ICT-bekwaam te worden - en om zowel docenten als medewerkers dus te betrekken in een nieuwe werkwijze en cultuur, kunt u de volgende vijf stappen volgen:

Stap 1: Zorg voor samenhang en integratie

Vertaal uw strategische en operationele doelen naar doelen voor het leerprogramma. Als basis voor het invoeren van een innovatie kunt u het CBAM (Concerns Based Adoption Model) gebruiken. Richt u op samenhang in competentieontwikkeling, leren en lesgeven - en zorg ervoor dat het leerprogramma aansluit op uw onderwijsvisie en beleid. Zorg ook voor integratie in praktische aspecten, zoals het opnemen van ICT-bekwaamheid als onderwerp tijdens functioneringsgesprekken.

Betrek stakeholdersStap 2: Betrek stakeholders

Zoek draagkracht door ambassadeurs te creëren. Dat doet u door duidelijk te definiëren wie bij het ontwerpproces betrokken moeten worden. Start vervolgens met een pilot onder een kleine groep docenten die welwillend staat tegenover het proberen van nieuwe ICT-middelen.

Stap 3: Maak doelen concreet

Maak uw doelen concreet voor de verschillende doelgroepen en bepaal hoe u experimenteren, toepassen en leren in het werk faciliteert. Geef het programma een duidelijke plaats binnen alle activiteiten voor competentieontwikkeling binnen uw school. Bepaal daarnaast de kaders voor deelname en leeropbrengst. Een handig hulpmiddel hierbij is de IC-analyse.

Stap 4: Test en evalueer

Zorg voor ondersteuning en creëer voldoende ruimte voor feedback. Faciliteer bijvoorbeeld open communicatie met de diverse stakeholders binnen uw school. Benadruk wat de voordelen voor docenten zijn en stel leergroepen samen die kunnen testen en evalueren. Selecteer bovendien professionele begeleiders en trainers die expertise in ICT voor het onderwijs hebben om het gehele proces deskundig te begeleiden.

Stap 5: Voer het programma uit en stuur bij

Vanaf het moment dat het programma is ingevoerd en actief wordt gebruikt, is het belangrijk continu te evalueren op het niveau van deelnemers, leereffect en gedrag - en waar nodig periodiek bij te sturen. Kijk ook terug naar de doelen die vooraf zijn gesteld en benoem verbeterpunten en nieuwe doelen voor de komende jaren. Zo blijft u met de hele school werken aan goed gebruik van ICT en andere innovaties.

Meer weten?

Wilt u aan de slag met het invoeren van ICT en onderwijstechnologie op uw school? En kunt u advies of ondersteuning gebruiken bij het opstarten van zo’n project? De adviseurs van itslearning helpen graag om uw wensen te inventariseren en een plan van aanpak te maken waar u écht mee verder komt.

Neem contact op
 

Whitepapers Brochure Contact