Wij gebruiken cookies om de ervaring bij itslearning.nl persoonlijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies

Een pijler onder de kwaliteitszorg: analyses van lesbezoeken en doorlopende leerlijnen

In zijn bijdrage zal Math van Loo de belangrijkste resultaten uit het onderzoek naar de verbetering van leerlijnen en toetsen presenteren. Met behulp van een database met lesobservaties laat hij op een verrassend eenvoudige en inzichtelijke wijze zien waar en hoe leraren verbeterpunten in hun persoonlijke didactische aanpak kunnen vinden en hoe zij die concreet kunnen vormgeven. Het digitaal verzamelen en analyseren van observaties door leidinggevenden, coaches, collega’s en leerlingen is feitelijk de kern van dit onderzoek naar de ontwikkeling van de didactiek en de effecten van innovatie- en verbetertrajecten daarop. Op basis van de belangrijkste conclusies uit zijn onderzoek zijn bovendien twee interessante hulpmiddelen ontwikkeld, te weten de ‘Digitale Observatie Tool’, inmiddels in meer dan 150 scholen in Nederland en Vlaanderen in gebruik, en de ‘Leerstofplanner’.

 Daarnaast heeft Math onderzoek gedaan naar de redenen wat leraren weerhoudt om af te wijken van een eenmaal gekozen lesmethode. Vooral de daaruit voortkomende negatieve gevolgen voor het gewenste gedifferentieerde onderwijsaanbod worden aangetoond. Ook dit onderzoek leidde tot een nieuw hulpmiddel en een serie pilotprojecten in samenwerking met itslearning en DocentPlus (RTTI), waarvoor Math van Loo scholen wil uitnodigen. Hij licht de eerste, belangwekkende inzichten van deze pilot toe aan de hand van aansprekende voorbeelden.


Math van Loo

Math van Loo werkt sinds 1990 als (interim-) schoolleider en opleider. Zijn expertise ligt in het oplossen van kwaliteits-issues in het VO. Math is verbonden aan NSO/CNA, met als voornaamste terreinen: HRM en kwaliteitszorg. Hij is directeur/eigenaar van Van Loo en Partners en e-Loo. Math onderzoekt reeks 10 jaar hoe leraren gericht en efficiënt kunnen werken aan de verbetering van leerlijnen en toetsen.

Kijk voor meer informatie over Math van Loo op www.eloo.nl

Whitepapers Brochure Contact