Wij gebruiken cookies om de ervaring bij itslearning.nl persoonlijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies

Keynote presentatie: De toekomst met itslearning 

10.15 - 11.00
Door Charlotte Møller-Andersen, VP-Sales Europe itslearning (Engelstalig)
 

Het itslearning platform heeft gedurende de zomervakantie een transformatie ondergaan. 'Het nieuwe itslearning' is een antwoord op vragen en ontwikkelingen vanuit de onderwijsmarkt. Mevr. Møller-Andersen geeft inzage in de noodzaak voor deze transitie volgens itslearning en geeft tevens uitleg over onze toekomstvisie op de rol van learning management systems binnen onderwijsprocessen. 

Presentatie

Keynote presentatie: Innovatie bevordering in het onderwijs

11.15 - 12.00
Door Danny Mekić, Ondernemer, Innovatie en Technologie expert
 

Technologie- en innovatie-expert Danny Mekić (29) richtte op 15-jarige leeftijd zijn eerste bedrijf op. Hij is uitgeroepen tot meest succesvolle jonge ondernemer van Nederland. Ook werkt hij als multidisciplinaire expert voor non-profit organisaties, onderwijsinstellingen, overheden en commerciële organisaties. Daarnaast is hij bekend van radio en televisie en een van de meestgevraagde sprekers in Europa.

Uit eigen ervaring zal hij vertellen over de noodzaak van toekomstgericht denken binnen het onderwijs. Zelf is zijn aanloop naar succes ietwat anders dan normaal verlopen. Mede door het onvermogen om te innoveren binnen het onderwijs, kon hij zijn draai niet vinden. Refererend aan deze persoonlijke ervaringen, en zijn professionele loopbaan, geeft hij zijn blik op succesvol onderwijs anno 2016 en in de toekomst.

Best Practice 1: Meer les op maat met itslearning

Door dhr. Joost Beermann, Scheikunde docent en key-user bij CVO Zuid-West Fryslân
 

Op een inspirerende manier zal dhr. Beermann u vertellen over de innovatieve en unieke benadering van onderwijs op maat van csg Bogerman. 

Binnen het csg Bogerman realiseert men zich dat hoewel onderwijs op maat essentieel is, de organisatorische grenzen een belemmerende factor kunnen zijn in de uitvoering hiervan. Zo is het rooster vaak complex, de lesdagen lang, de flexibiliteit beperkt en de werkdruk bij leraren hoog. 

Om hier een oplossing voor te vinden gaat deze school, met ingang van mei 2017, de dagindeling standaardiseren. In de ochtend wordt er klassikaal les gegeven, in de middag kunnen de leerlingen 2 keuze-uren selecteren waar op maat les gegeven wordt om aan de specifieke behoeften van de leerlingen tegemoet te komen. Hierna is er ruimte voor o.a. mentorgesprekken en bijles. Er is meer aandacht voor de individuele behoefte en ontwikkeling van de leerling en tevens worden de organisatorische grenzen van het onderwijs gewaarborgd.

Tijdens deze best practice wordt helder uitgelegd waarom er voor deze opzet gekozen is en hoe zowel leerlingen als docenten hierop reageren.

Presentatie

Best Practice 2: Onderwijsvernieuwing met gebruik van itslearning

Door dhr. Leo Nabben, hoofd ICT bij Metameer
 

Metameer is, als relatief nieuwe itslearning klant, vorig jaar gestart met de transitie van Magister naar itslearning. De Jenaplan afdeling van deze school liep in haar wensen tot innovatie al snel tegen de restricties van Magister aan. Wat deze school anders en zelfs uniek maakt is de mate van voorbereiding en procesbegeleiding bij de invoering van itslearning; De keyusers zijn zelf eigenaar van de oplossing, de coördinator begeleidt het proces. Het resultaat is een zeer hoge onboarding van zowel leraren als leerlingen.

Dhr. Nabben neemt u in deze best practice mee in het proces en de manier waarop itslearning in de dagelijkse praktijk wordt gebruikt als ondersteuner in het proces tot onderwijsvernieuwing; kortom een vooruitstrevende school die actief durft te werken aan een beter onderwijsklimaat voor al haar leerlingen en leraren.

Presentatie

Workshop: Differentiëren

Door Stephan Delkus, Onderwijskundig adviseur itslearning Duitsland

Hoe verzorg je in een klassikale situatie onderwijs op maat? Hoe kun je waarborgen dat leerlingen extra uitdaging dan wel extra ondersteuning krijgen waar nodig? Door middel van de inzet van o.a. de studiewijzer en leerdoelen laten wij in deze sessie zien wat de mogelijkheden met inzet van itslearning zijn.


Workshop: Competentiegericht onderwijs

Door Richard de Jong, Onderwijskundig adviseur
 

In het VO zijn, in tegenstelling tot het MBO waar studenten hun competenties vergaren op basis van het kwalificatiedossier, de kerndoelen generiek geformuleerd en bieden weinig houvast voor docent en leerling in de dagelijkse lespraktijk. Met de leerdoelkaarten van het SLO is een stap gezet naar meer inzicht in specifiekere leerdoelen en gedifferentieerde beheersingsniveaus voor de onderbouw van het VO.
Het werken met specifieke leerdoelen heeft een positief effect op de leerprestaties en de motivatie van leerlingen (oa Marzano). Door competenties als specifieke leerdoelen te formuleren en deze in itslearning vorm te geven, maakt u inzichtelijk aan welke competenties de leerlingen werken als zij de bronnen en activiteiten doorlopen. U kunt competenties koppelen aan vrijwel alle leermiddelen, u kunt ze opnemen in de studiewijzer en u kunt zelfs oordelen op een competentie die u vooraf uitwerkt met beoordelingscriteria zodat een rubric ontstaat. 

Aan het einde van deze workshop heeft u informatie en handvatten om zelf een begin te kunnen maken met het werken met competenties bij u op school.

Presentatie

Workshop: Intensivering gebruik itslearning

Door Jan Gijselhart, Onderwijskundig adviseur
 

Goed onderwijs valt of staat met goede samenwerking en communicatie tussen leerlingen en docenten. Met de nieuwe functionaliteiten die gedurende de afgelopen zomer in itslearning zijn toegevoegd, is het nog eenvoudiger geworden om dat te realiseren, binnen en buiten het klaslokaal.
Tijdens deze workshop leer je hoe je als docent je leerlingen beter betrokken krijgt bij het leerproces in itslearning, en hoe je dat leerproces beter kunt volgen door bijvoorbeeld het nieuwe berichtensysteem in te zetten en als docent gebruik te maken van de mogelijkheden die itslearning biedt om leerlingactiviteiten goed te beoordelen en in kaart te brengen. Dit levert gemotiveerde leerlingen op, die meer betrokken zijn en altijd weten wat er van ze verwacht wordt!

Presentatie

Workshop: Doelgerichte onderwijsplanning

Door John Chantrel

Wilt u vormgeven aan vakgroepen of school overstijgende samenwerking? Hoe ga je dat als admin inrichten op het gebied van de nieuwe bibliotheek, rechten, nieuwe hiërarchieën en organisatie? Hoe zorg je voor een goede en efficiënte logistiek voor het beheren en distribueren van content? Aan de hand van een aantal concrete scenario’s leg ik u graag uit hoe.

Presentatie


Hartelijk dank voor uw komst naar de itslearning onderwijsdag 2016 te Aviodrome.

We zien er naar uit u volgend jaar wederom te mogen verwelkomen!

Whitepapers Brochure Contact