Wij gebruiken cookies om de ervaring bij itslearning.nl persoonlijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies

Gelijke kansen door ongelijk onderwijs

In deze keynote zal Inge de Wolf ons de huidige staat van het voortgezet onderwijs tonen. In ‘de Staat van het Onderwijs’ is te lezen dat met name op het vlak van differentiatie veel verbetering te behalen is. 

Momenteel nemen maatschappelijke verschillen toe en niet alle leerlingen krijgen dezelfde kansen. Met name in de onderbouw van het voortgezet onderwijs nemen we waar dat de verschillen tussen leerlingen in deze periode vergroten. Meer differentiatie zal bijdragen aan een oplossing voor dit fenomeen; de betrokkenheid en motivatie bij de leerlingen zal toenemen. Daarnaast moeten docenten meer feedback ontvangen m.b.t. hun eigen didactisch handelen en op de mate waarin ze informatie van afzonderlijke leerlingen kunnen toepassen als het op maatwerk in de klas aankomt. In deze keynote geeft zij helder weer wat het succes van maatwerk bepaalt, met als doel optimale kansen voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Naast de invulling van de leiderschapsrol en de aanwezigheid van sterke docenten(teams) zijn inzicht in ontwikkeling van leerlingen en maatwerk cruciaal. Een leerlingvolgsysteem en ICT toepassingen kunnen hierbij helpen. 


Inge de Wolf

Prof. Dr. Inge de Wolf is coördinerend inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs. Tevens is zij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht, hoofdauteur van de ‘Staat van het Onderwijs’ en een van de oprichters van de Academische Werkplaats Onderwijs. www.ingedewolf.nl

Whitepapers Brochure Contact