Wij gebruiken cookies om de ervaring bij itslearning.nl persoonlijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies

itslearning productupdate december 2013

In de laatste update van dit jaar introduceren we een verbeterd gebruik op tablets en mobiele apparaten, net als verbeteringen aan het Beoordelingsrecord, de functionaliteit Toetsen, rubrics en de beheersing van leerdoelen. Lees hieronder alles over de updates.

Bekijk hieronder de release webinar

Verbeterde gebruikerservaring en responsive webdesign

Nieuw design voor kopjes en paginafuncties
We hebben de witruimte rond de kopregels (H1) gereduceerd en de paginafuncties, zoals het toevoegen van blokken met content of het wijzigen van rechten in een map, zijn nu te vinden in een uitklapbaar menu. We hebben ook bepaalde grafische elementen verwijderd zodat de header van de pagina minder ruimte beslaat.

Nieuw design voor paginatabs
De tabs in het persoonlijke profiel, de eigenschappen van lessen en de functiepagina zijn nu vervangen door een uitklapbaar menu.

Nieuw design voor tabellen
Om de gebruikerservaring op apparaten met een touchscreen te verbeteren, hebben we de hokjes en de randen van de tabellen in itslearning verwijderd en meer tussenruimte gemaakt. We hebben de functionaliteit ook verbeterd bij de presentatie van rasters. Deze zijn ook schaalbaar bij een kleinere resolutie door de minder belangrijke kolommen te verwijderen.

Nieuw design voor pop-up schermen
U zult daarnaast een nieuw soort pop-up scherm zien dat interactief is en goed functioneert op pc's, tablets én smartphones. Voortaan hebben de kolomselectie in Mijn Bibliotheek en een klein aantal andere functies dit ontwerp.

Verbeterde aanmeldpagina
Om het inloggen soepeler te laten verlopen, hebben we het mogelijk gemaakt om naar uw itslearning-site te zoeken in het betreffende uitklapmenu. Als gebruiker kunt u nu in het veld voor de site klikken en de schoolnaam invoeren. De lijst filtert automatisch aan de hand van uw ingevoerde gegevens, zodat u de juiste site eenvoudig in de lijst kunt vinden.

Verbeterde rich-text editor
Na de laatste update ontstonden er een paar problemen met de rich-text editor. Deze zijn nu opgelost. Bovendien functioneert de rich-text editor nu ook voor het toevoegen of bewerken van notities op tablets of smartphones. Ook het uiterlijk en het gebruiksgemak zijn verbeterd.

Geoptimaliseerde navigatiestructuur voor apparaten met touchscreen
In deze update zijn een paar aanpassingen uitgevoerd om de navigatiestructuur voor apparaten met een touchscreen te verbeteren, zoals het vergroten van het lettertype en de opvulling rond elementen.

Verbeteringen van de file/link-extensie
Als reactie op de feedback van gebruikers en om het gebruiksgemak te verbeteren, hebben we het contentbereik vergroot door de plaats van labels en het menu aan te passen. De gebruikers kunnen zelf beslissen of ze de linkbeschrijving willen activeren of niet.

U ontvangt ook een bericht wanneer een nieuw bestand of een link is toegevoegd of geactualiseerd.

▲ Naar boven


Het opslaan van opdrachten als concept en anoniem inleveren

Veel gebruikers hebben gevraagd naar een mogelijkheid om opdrachten op te slaan als concept. We hebben hier gehoor aan gegeven. De docent kan conceptantwoorden bekijken, maar krijgt daarbij informatie over de status als concept. Daarnaast introduceren we ook het anoniem inleveren van antwoorden, zodat docenten de mogelijkheid krijgen om opdrachten te beoordelen zonder de naam van de betreffende leerling te zien.


Plagiaatcontrole bij reeds ingeleverde opdrachten
Het is nu ook mogelijk om plagiaatcontrole uit te voeren bij opdrachten die reeds zijn ingeleverd, ook als deze functie vooraf niet is ingeschakeld.

▲ Naar boven


Leerdoelen beoordelen met toetsvragen

Met behulp van het Beoordelingsrecord en Aangepaste activiteiten is het mogelijk om te toetsen of leerlingen hun leerdoelen (of competenties) hebben bereikt. We maken het nu ook mogelijk om de leerdoelen te beoordelen door afzonderlijke vragen in toetsen te koppelen aan specifieke leerdoelen.

Ook kunt u nu toetsvragen deactiveren nadat een toets is begonnen.

Verbeterde Test-Mode Browser
De Test-Mode Browser is vernieuwd, waardoor het nodig is dat alle gebruikers de nieuwe versie installeren. itslearning controleert de versie van de Test-Mode Browser die gebruikt wordt bij het afleggen van de toets en zorgt dat gebruikers daarbij geen verouderde versie kunnen gebruiken. Het is helaas niet mogelijk om de browsers automatisch bij te werken, gebruikers moeten dit daarom zelf doen. Voor scholen die een vooraf geïnstalleerde versie van de Test-Mode Browser gebruiken, zal een nieuwe versie beschikbaar gesteld worden, zodra ze de update hebben uitgevoerd.

▲ Naar boven


Beoordelingsrecord

Ook met deze update verbeteren we de user interface. Daarnaast bieden we extra hulpmiddelen om punten op de beoordelingsschaal te noteren.

Frozen-name-kolommen en regels met kopjes
De bovenste regel met de onderwerpen van de beoordeling, en de eerste kolom met de namen van de leerlingen, zijn nu 'bevroren': ze blijven  zichtbaar als u naar beneden scrolt.

Standaard cijfers voor kolommen met aangepaste beoordelingen
Wanneer u aangepaste beoordelingen toevoegt aan het Beoordelingsrecord kunt u voortaan ook een standaard beoordeling kiezen.

Betere ondersteuning voor beoordelingen op basis van punten

 • Het navolgen van veranderingen in beoordelingen (te vinden in het persoonlijk rapport) functioneert nu ook bij beoordelingen waarbij punten op de beoordelingsschaal worden genoteerd.
 • Bij de activiteiten in het werkportfolio staan nu ook de beoordelingen waarbij punten op de beoordelingsschaal worden genoteerd.
 • Het onderdeel Opdrachtstatus is vernieuwd zodat beoordelingen met punten ook worden weergegeven. De functionaliteit ervan is ook verbeterd zodat beoordelingen nu gesorteerd kunnen worden op titel en deadline, de punten als globale score of als percentage te zien zijn en de kolom met het gemiddelde is verdwenen.

Duidelijkere statusmeldingen
Vroeger kregen alle taken die aan het Beoordelingsrecord waren toegevoegd de status 'Niet voltooid', zelfs als leerlingen die taak niet hoefden uit te voeren. We hebben op dit punt nu twee statussen aangebracht: 'Niet voltooid' betekent dat werk ingeleverd moet worden, terwijl een streepje (*-*) aangeeft dat het werk niet hoeft te worden ingeleverd.

Beoordelingen aan de hand van criteria
In het beoordelingsrecord is nu te zien of een activiteit gebruik maakt van een beoordeling op basis van criteria.

Status veranderen van kolommen met overzichtsweergave
In de overzichtsweergave van het beoordelingsrecord kunnen kolommen een status krijgen. De status is: Niet bepaald, In bewerking of Voltooid. Elke status heeft een eigen kleur zodat gebruikers snel zien welke status een bepaalde taak heeft.

▲ Naar boven


Kopiëren van vaksjablonen en vakken

Het vakdashboard is nu altijd inbegrepen als een les op basis van een sjabloon wordt gemaakt, zodat de nieuwe les altijd over precies hetzelfde vakdashboard beschikt.

▲ Naar boven


Leerdoelen en beoordelingen op basis van criteria

Delen van en zoeken naar criteria voor beoordelingen
Docenten kunnen de criteria voor beoordelingen (rubrics) nu binnen hun school, website of het hele platform van itslearning delen. Dit geldt allen voor criteria voor leerdoelen die zijn geïmporteerd uit de bibliotheek.

Bij het beheren van de beoordelingscriteria voor het hele vak of een specifieke activiteit, kunnen docenten nu ook zoeken naar kant-en-klare beoordelingscriteria.

Beheer van leerdoelen
Naast het delen van en zoeken naar beoordelingscriteria, introduceren we verschillende kleine verbeteringen in de wijze waarop docenten en scholen leerdoelen in hun onderwijs kunnen beheren.

 • Leerdoelen zijn nu gemakkelijker los te koppelen van een element door te klikken op de 'x' rechts ernaast.
 • Wanneer een docent eigen leerdoelen in een vak aanmaakt, is nu de map 'Aangemaakte doelen' te zien. Door de beschikbaarheid van deze map zijn nu meerdere leerdoelen op het hoogste niveau mogelijk.
 • Wanneer activiteiten die gebruik maken van beoordelingen op basis van criteria worden gekopieerd, kan de docent nu, via de studiewijzer of door een sjabloon toe te kennen aan een vak, kiezen hoe de criteria behandeld worden in het vak waar naartoe wordt gekopieerd.

Bericht over leerdoelen voor activiteiten
Het is nu mogelijk om het bericht van een specifieke taak te bekijken. De tab 'Taken' vertoont alle activiteiten waarbij beoordelingen van leerdoelen worden gebruikt.

Cijfers berekenen op basis van rubrics
Het was al mogelijk om een taak te beoordelen of een activiteit met beoordelingscriteria aan te passen en een puntentotaal of een cijfer te geven. We hebben deze twee beoordelingsvormen nu nauwer met elkaar verbonden. Wanneer ze allebei worden gebruikt, wordt automatisch een puntentotaal of een cijfer voorgesteld op basis van de beoordelingscriteria van de betreffende taak.

▲ Naar boven


Aanbeveling van content

In de vorige update introduceerden we een eerste test met de aanbeveling van inhoud op een klein aantal websites. We staan nu op het punt om deze functie op aanvraag ook beschikbaar te maken voor andere itslearning-sites.

Lees meer over aanbevelingen in de Online Help.

▲ Naar boven


Overige veranderingen

Verbeteringen in de Studiewijzer
Docenten kunnen nu bronnen en activiteiten met een link kopiëren bij de overname van de Studiewijzer in een ander vak.

Gebruikers kunnen voortaan ook bepaalde elementen opnieuw kiezen en met drag-en-drop in een individueel lesplan opnemen. Dit is mogelijk door de hele Studiewijzer in het raster op te roepen of bij de bewerking van een enkele les.

Ten slotte kan de docent de volgorde van de eenheden (of onderwerpen) in de Studiewijzer nu ook veranderen door de knop 'Volgorde eenheden aanpassen' aan te klikken. De volgorde wordt eenvoudig veranderd door een bepaalde eenheid naar een andere plaats te slepen.

Beslis zelf wie serviceberichten moet ontvangen
Beheerders kunnen voortaan één of meerdere e-mailadressen aangeven voor de ontvangst van serviceberichten van itslearning. Deze functie is beschikbaar onder Beheer > Algemene instellingen bewerken > Functies en beveiliging.

Definitief wissen van inhoudsblokken
Inhoudsblokken op vakdashboard kunnen definitief gewist worden door op het kruisje rechtsboven in het inhoudsblok te klikken.

Verwijderde functies
De volgende functies zullen uit itslearning verdwijnen:

 • Inhoudsblok 'Links'
 • Diglib
 • Het uitleggen van sequenties
 • Procesgerichte documenten

Alle inhoudsblokken met links zijn veranderd in inhoudsblokken met rich-text en alle Diglibs met licentie zijn uit de vakken verwijderd. Inhoud uit een Diglib zonder licentie blijft in het vak behouden, want deze bestaat slechts uit een eenvoudige link. We bereiden momenteel de aanpassing van zoveel mogelijk gegevens voor van procesgerichte documenten en sequenties met uitleg naar de functionaliteit Page.

Uitgebreide gegevens voor extensies in ontwikkeling toelaten
Voorheen moesten extensies goedgekeurd worden om uitgebreide gegevens te kunnen gebruiken. Vanaf deze update krijgen ontwikkelaars toegang tot uitgebreide gegevens voor hun eigen nog niet voltooide extensies, waarbij hun gegevens beschermd worden.

Nieuwe en aangepaste organisatorische API-diensten
Voor het werken met vakken in de organisatorische API was het vroeger nodig om de precieze ID's en SyncKeys van de vakken te kennen. Door het verwijderen van deze beperking scheiden we de eerste gegevens van het lopende gebruik. Hierdoor wordt de integratie van derden eenvoudiger en kunnen ze de vakken nu zelf met inhoud vullen.

We actualiseren ook de dienst ReadWarningLetter om brieven die niet rechtstreeks verbonden zijn met een vak op te vragen.

Kleine veranderingen

 • Docenten kunnen voortaan een waardering geven aan inhoud uit My Library.
 • Docenten kunnen het ontvangen van meldingen over veranderingen deactiveren.
 • Wanneer u alleen de berichtfunctie gebruikt of maar één e-mail-account bezit, hoeft u geen uitklapbaar menu meer te openen om toegang tot uw inbox te krijgen.

▲ Naar boven


Correcties

Een aantal problemen is opgelost. Lees meer over de belangrijkste correcties (pdf).

Whitepapers Brochure Contact